About the article

Communication using UDP Packets

No sweat for the ESP8266

Communication using UDP Packets
Om data uit te wisselen via een netwerk wordt meestal gebruik gemaakt van een client/server-model. De client stuurt daarbij een vraag naar de server, en de server stuurt zijn antwoord in de vorm van een HTML-pagina met de gevraagde gegevens. Voor dit model is heel wat software nodig: een serverprogramma op (bijvoorbeeld) een Raspberry Pi, en aan client-zijde een programma dat de gegevens uit de HTML-pagina destilleert.
Downloading of this magazine article is reserved for registered users only.
Login | Register now!
Relevant websites
Loading comments...