About the article

Clap Controlled Switcher

Een schakeling die ontbrekende pulsen detecteert is in de wereld van de robots onmisbaar. Als aan de schakeling van figuur 1 regelmatig pulsen worden toegevoerd, zal de uitgangsspanning continu hoog zijn. In figuur 2 zijn de signalen inzichtelijk gemaakt. Om de uitgang van de detector hoog te laten blijven, zal de timing van het ingangssignaal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Het tijdsdiagram van de monostabiele multivibrator is te zien in figuur 3. De waarden voor de componenten R en Ckunnen worden berekend uit:

 

T = 1,1 ( RC

 

hierbij geldt dat

 

1 k( < R < 1 M( en M < T < N

 

Bij een juist ingangssignaal (figuur 2) zal de multivibrator telkens opnieuw worden getriggerd voordat de tijdconstante is afgelopen. Als gevolg hiervan zal d..

Downloading of this magazine article is reserved for registered users only.
Login | Register now!
Loading comments...